שאלות כלליות על חורבן בית המקדש

שאלה

1) האם מתי שהוצת ההיכל בתשעה באב לפנות ערב ושבית המקדש נשרף עד סוף י באב זה היה בחורבן בית ראשון או בחורבן בית שני?

2) מתי הובקעה העיר בחורבן בית ראשון ומתי הובקעה העיר בחורבן בית שני?

תשובה

1) בחורבן בית שני.
2) לפי פשוטו של מקרא בבית ראשון בט' בתמוז, בבית שני בי"ז.

הרב יעקב אריאל |