שבוע שחל בו

שאלה

קיבלנו הזמנה עבור בננו שעולה לכיתה א'' למסיבה והרצאות בנושא
בריאות ואפילו הצגה לקראת המעבר לבי"ס המסיבה תחול בשבוע
שחל בו תשעה באב האם מותר להשתתף?

תשובה

מסיבות אלו נעשות ע"י קופות החולים ל"קידום מכירות". וע"כ כיון
שבנכם הולך לבי"ס דתי ויקבל חינוך דתי ראוי להעביר את המסיבה
לאחר תשעה באב. אם זה לא ניתן יש להימנע מהשתתפות בחלקים
הבידוריים אע"פ שזה מרכז האירוע. ואם זה לא ניתן, צריך שלא
להשתתף כלל.

הרב יעקב אריאל |