שירים שקטים בשלושת השבועות

שאלה

האם מותר לנגן שירים שקטים בשלושת השבועות?

תשובה

יש מתירים שירים שאינם מרקידים

הרב יעקב אריאל |