שלושת השבועות

שאלה

בס"ד

שלום לכבוד הרב!
א) לדאבון ליבי,משפחתי המורחבת אינה שומרת תורה ומצוות ואין
היא מבינה מה משמעות תקופת בין המיצרים,עקב כך בן דודי קבע
שיום חתונתו יתקיים באחד מימיי החורבן הללו-האם מחובתי להגיע
לשמחתו בעוד שהשכינה בצער?מיותר לציין שאני מגיעה רק לחופה
מפאת הלך הרוח של ערב זה...
ב) שאלה נוספת : אני נולדתי בה' באב-שזה תאריך שנכלל
ב'שלושת השבועות' וגם ב'תשעת הימים'.
האם יש לזה משמעות?
האם זה מעיד על סוג התיקון לשמו הגעתי לזה העולם?
האם אני צריכה חיזוק בסיסי בכל מה שקשור בבן אדם
לחברו-בגלל שהבית נחרב בעוון שנאת חינם?

תודות גדולות לרב,
שמקיים את המצוה : "ולדובקה בו"
וכמו ה' יתברך,עונה לאנשים בעת צרה וצוקה.ישר כוח!!

תשובה

א) מותר לבוא להיות בחופה לברך את הזוג ולצאת.
ב) ה' אב הוא יוםפטירתו של האריז"ל.זכותו תגן עליך. דמותו
ומעשיו ישמשו לך מופת אך אל תתלי בכך משמעויות חריגות ובע"ה אם
את מתכוונת לתקן תחומים מסויימים מן השמים יסיעוך.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |