ברכות מוקלטות עם שם ומלכות

שאלה

יש לנו דיסק שירי חנוכה, כאשר אחד ה"שירים" הוא הברכות
שמברכים בזמן הדלקת נרות חנוכה, בשם ומלכות. האם מותר
לשמוע שיר זה?

תשובה

אומנם אין איסור בשמיעה האיסור נעשה בזמן ההקלטה שלא כדין אולם
בכ,ז עדיף שלא לשמוע דבר שנעשה באיסור, אלא לדלג על השיר,
כיון שאין שמיעתו למטרות לימוד ויש בכך זלזול בברכה ובשמיעת השם.

הרב יעקב אריאל |