הדלקת נרות במוצ"ש ודחיית פורים

שאלה

1) למה אין אפשרות לדחות את חג הפורים ביום משום חילול שבת? אם פורים מתחיל במוצאי שבת עושים גם מסיבות בליל פורים ובחלק מהן יכול להיות חס ושלום חילול שבת(אני מדבר על מסיבות פורים של לא דתיים).הרי את יום הזיכרון דוחים כדי שלא יהיה חילול שבת ואת יום העצמאות מקדימים כדי שלא יהיה חילול שבת

2)מה הזמן המוקדם ביותר להדלקת נרות חנוכה שהלילה הראשון חל במוצאי שבת ומתי הכי מוקדם אפשר להתחיל את ההכנות להדלקת הנרות?

3)האם בתשובות לשאלה 1 ולשאלה 2 יש הבדיל בין אשכנזים לספרדים ובין אשכנזים לאשכנזים חסידיים?

תשובה

1) חז"ל תקנו את פורים. ועל כן אין אפשרות להזיז את התאריך אלא במגבלות של חכמים (יום הכניסה בכפרים בזמן ביהמ"ק, פורים משולש בירושלים).
2) בזמן צאת השבת בלוחות
3) לא אם כי יש מחמירים בזמן ר"ת שהוא 72 דקות אחר השקיעה.

הרב יעקב אריאל |