הדלקת נרות במסיבה ברוב עם

שאלה

האם ניתן להדליק נרות במסיבה ברוב עם המתקיימת בשעה 00.15
אחה"צ . הנרות יהיו גדולים וימשיכו לדלוק עד חצי שעה לאחר
צאת הכוכבים?

 

תשובה

כבר עניתי באתר זה שאין להדליק נרות בברכה במסיבות. נרות שלא
בברכה מותר להדליק (נהגו בבית הכנסת להדליק אף בבוקר), אולם
ראוי להדגיש שלא יוצאים בהם ידי חובה.

הרב יעקב אריאל |