הדלקת נרות במקום העבודה

שאלה

שלום
המנכ"ל של החברה שלנו רוצה להדליק נרות חנוכה בכניסה לחברה (כי יש עובדים שלא מדליקים בביתם),אנחנו מתפללים ערבית בחדר סמוך שלא ניתן לראות משם את הנרות. האם זה מותר?

תשובה

ניתן להדליק אבל בלא הזכרת שם.

הרב יעקב אריאל |