הדלקת נרות חנוכה בבית מלון

שאלה

אנו מתארחים לשבת בר מצווה בבית מלון.
היכן עלינו להדליק את נרות החנוכה?

 

 

תשובה

המלון מתנגד בדרך כלל להדלקת נרות בחדרים לכן אין ברירה אלא
להדליק בחדר האוכל

הרב יעקב אריאל |