הדלקת נרות חנוכה במסיבה

שאלה

האם יש עניין להדליק נרות חנוכה במסיבה (פרסומא ניסא?!) ואם
כן האם בברכה?

תשובה

לא יוצאים בכך ידי חובה אך יש בכך מעין פרסומי ניסא (לא כפי
שנקבע ע"י ההלכה) ולכן אין להדליק בברכה. אך אפשר לשיר מעוז צור

 

הרב יעקב אריאל |