הדלקת נרות ואיסור עשיית מלאכה

השאלה:

1.האם מותר בבית ספרדי שכל אחד מבני הבית ידליק חנוכיה?האם עם ברכה ומה קורה לגבי בנות ספרדיות?
2.מהו הזמן הכי טוב להדלקת נירות חנוכה?
3.כמה כוכבים צריכם לצאת כדי שנדליק נירות חנוכה?
4.עד מתי מותר להדליק נירות חנוכה?
5.כמה זמן לנשים אסור לעשות מלאכה?
6.למה לנשים אסור לעשות מלאכה ולגברים מותר? ואיזה סוגי מלאכה אסור לנשים לעשות?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

1. בעל הבית מדליק בשביל כולם חנוכיה אחת בלבד אם רוצים להדליק חנוכיה אחרת אזי רק בחדר אחר ואין לאחרים המדליקים לברך, וק"ו נשים ובנות.
2. למנהג הב"י צאת הכוכבים.
 3. 18 דקות אחר שקיעה.
4. לכתחילה מיד בצאה"כ במשך חצי שעה. בשעה"ד עד שעה 8.00. בדיעבד כל זמן שבני הבית ניעורים.
5. חצי שעה מתחילת ההדלקה.
6. נשים קבלו עליהן כמנהג כסימן למקצת חג ובגלל שהיה נס שנעשה ע"י אשה. גברים לא קבלו עליהם. מלאכות שיש בהן טורח ככביסה תפירה - לא נהגו, בישול טיגון וכד' מותר.

 

toraland whatsapp