הדלקת נר חנוכה לבחור ישיבה בליל שבת

שאלה

לכבוד הרב שליט"א,
בחור ישיבה מארה"ב הלומד פה, ובליל שבת חנוכה אוכל אצל בעל
הבית בשכונה וחוזר אחרי סעודת שבת לישיבה וישן שם - היכן
הבחור אמור להדליק נר חנוכה - אצל בעל הבית או בישיבה?

 

 

 

תשובה

צריך להדליק בביתו, היינו בישיבה.

הרב יעקב אריאל |