"הנרות הללו"

שאלה

רציתי לדעת בקשר לקטע הנרות הללו שאנו אומרים אחרי הדלקת הנרות מי חיבר את הקטע הזה?,וממתי התחילו לומר זאת בעבר? 

(אם אפשר יעזור לי מקור)

תשובה

סביר להניח שמחברו הוא מבית שני או במעט לאחריו. הדברים מופיעים לראשונה במסכת סופרים פ"כ ה"ד. הנוסח משתנה מעט ממקור למקור.

 

הרב יעקב אריאל |