"הנרות הללו"

השאלה:

רציתי לדעת בקשר לקטע הנרות הללו שאנו אומרים אחרי הדלקת הנרות מי חיבר את הקטע הזה?,וממתי התחילו לומר זאת בעבר? 

(אם אפשר יעזור לי מקור)

התשובה

הרב יעקב אריאל |

סביר להניח שמחברו הוא מבית שני או במעט לאחריו. הדברים מופיעים לראשונה במסכת סופרים פ"כ ה"ד. הנוסח משתנה מעט ממקור למקור.

 

toraland whatsapp