זמן הדלקת נרות חנוכה

שאלה

כבוד הרב,
מתי לכתחילה לדעתך צריך להדליק נרות חנוכה (אני אשכנזי)?

 

 

תשובה

מצאת הכוכבים ויש נוהגים כמו הגר"א משקיעת החמה.

 

הרב יעקב אריאל |