זמן הדלקת נרות חנוכה

שאלה

1)מתי הכי מוקדם אפשר להדליק נרות חנוכה? אני לא מדבר על מוצאי שבת

2)עד מתי הכי מאוחר אפשר להדליק נרות חנוכה?

3)האם אפשר להדליק נרות חנוכה 5 דקות לפני הנץ החמה?

תשובה

1) מפלג המנחה, השנה בערך שלש ואבעים אחר הצהרים ובתנאי שהנרות ידלקו חצי שעה לאחר שקיעה או צאה"כ לפי המנהג.
2) כל זמן שבני ביתו נעורים.
3) לא. כבר יום והדלקת נרות בלילה. בדיעבד נ"ל שמותר עד עלות השחר או משיכיר את חברו. אבל נר ביום אין לו משמעעות.

הרב יעקב אריאל |