חנוכה על אילן גבוה

שאלה

שלום רב,

ההלכה הבאה מובאת ע"י הרב רונן נוייבירט, ונסמכת על אילן
גבוה: הרב מרדכי טנדלר בשם סבו הגר"מ פיינשטיין.

וזו ההלכה: "אם חלונו גבוה יותר מ20 אמה אך יש בתים וחלונות
כנגדו בגובה יחסי של פחות מ-20 אמה מוטב שידליק שם
בברכה, כיוון שיש פרסום הנס כלפי העולם בכך, ולכל הפחות יש
פרסום הנס כלפי בני ביתו."

רציתי לדעת אם ההלכה התקבלה למעשה גם על ידי פוסקי הדור
הנוכחי, מהי דעת הרב בנוגע לה?

כמו כן, מה לגבי המקרה שהבניין ממול רחוק, מהו מרחק סביר
שעדיין ניתן לטעון שיש פרסום הנס כלפי אלו הגרים בבניין שממול?

תודה וחג אורים שמח

 

 

 

תשובה

עיין באהלה של תורה ח"ב סי' צז
עדיף להדליק בחלוק מעל עשרים אמה ובכך הוא מקיים פרסומי ניסא
גם לביתו ואולי למקבילים בבבניינים אחרים.

הרב יעקב אריאל |