מנהג הדלקת נרות חנוכה מוקדמת

שאלה

אנו נוהגים להדליק נרות חנוכה כמנהג הגר"א לפני השקיעה כך
נהגו בבית אבי ובבית סבי מדורי דורות. כיון שהדלקה זו נעשית
במהירות (כדי שנספיק לתפילת ערבית) דבר זה גורם לצער גדול
לאשתי שאחדות המשפחה והחויות המשותפות מאוד חשובים לה ( אנו
מקפידים לשיר ולהתלכד ביחד בזמן הדלקת הנרות וההפסקה
לתפילה מפסיקה את הכל)השאלה היא האם ניתן לשנות את המנהג
בגלל סיבה זו?

תשובה

שלום הבית קודם ותמצא באזור מגוריך תפילת ערבית מאוחרת יותר.

 

הרב יעקב אריאל |