נר חנוכה

שאלה

שלום לכבוד הרב
הזמינו אותי לערוך חופה באחד מלילות חנוכה ומבקשים שאדליק
באולם גם נר חנוכה.
בהנחה שרוב האנשים באולם לא מדליקים בביתם ובהנחה שלא
יתארגן מנין ערבית במקום (ולכן אין דין בית כנסת לאולם) האם מותר
לי להדליק בברכה?
תודה וכל טוב

 

 

 

 

תשובה

דעת רוב הפוסקים שרק בבית כנסת מברכים על נר חנוכה לציבור.
דעת יחיד שמותר גם באולם שמחות להדליק ולברך. (עי' שו"ת יביע
אומר חלק ז - או"ח סימן נז ד"ה ו) וכיון שספק ברכות להקל עדיף
שלא לברך. לדעת המתירים הדבר מותר רק אם מתפללים שם
תפילת ערבית.
הדרך המומלצת לדעתי היא להדליק בלי שם לשם פרסומי ניסא

 

 

 

הרב יעקב אריאל |