סופגניות – האם יש בהן בישולי עכו"ם

שאלה

ברבות מן הקונדיטוריות עובדים גויים בבישול ובאפייה, והם אלה שעוסקים בהכנת הסופגניות למכירה בחנוכה. הסופגניות עשויות מבצק סמיך, דומה לזה של לחם, אלא שמטגנים אותם בשמן עמוק. האם מותר לגוי להניח אותן במחבת כשאת האש מדליק ישראל?

תשובה

מכיוון שכל הדיון שלנו הוא אליבא דהמחבר, והמחבר מסופק מה דין סופגנין, צ"ע אם יש להקל שספיקא דרבנן לקולא; לכתחילא אין עושים ספק, ורק בדיעבד, כשנוצר הספק, יש להקל. ולכתחילה נראה שהנוהגים כדעת המרן המחבר צריכים להחמיר בסופגניות שניטגנו ע"י פועל גוי, אף אם ישראל הדליק את הראש. 

(באהלה של תורה חלק א' סימן י"ז)

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א | אלול-תשרי תש"ע