שאלות בענייני חנוכה

השאלה:

שאלות בעניני חנוכה

א. בחור צעיר הנוהג לפי מנהג האשכנזים ולא נמצא רוב ימי
החנוכה בביתו אלא בישיבה ובטיול האם ראוי שידליק גם לבדו ,
פרט לנר שמדליקים עליו גם בביתו?

ב. האם נכון שמקובל לפסוק כי אין לברך על חנוכיה ממנורות
חשמל גם אם אין לו חנוכיה אחרת…? (כך משמע מרוב
הפוסקים העוסקים בשאלה זו.)

ג. בת (למנהג האשכנזים) הרוצה להדליק …תעשה זאת
למרות המנהג או כדאי למונעה מכך?

ד. ישנה מחלוקת ידועה לגבי בחורי ישיבה, אם להדליק בחדר
האוכל או בפנימיות. מהו המנהג?

ה. הרב חיים דוד הלוי פוסק שמשפחה שנוסעת לטיול בחנוכה ותישן
תחת כיפת השמים, לא תדליק חנוכה ובודאי שלא בברכה. האם זה
מוסכם?

ו. הברכה על ראיית נרות דולקים שייכת לכאורה גם בימינו (?).
אבל השאלה היא האם לברך רק בחצי שעה הראשונה או שהיום
השתנה זמן זה וכשנתקיימו התנאים ניתן לברך גם במהלך הערב ?

ז. הדלקה בבית חולים
1. האם כשאנחנו הולכים לשמח שם ניתן לברך גם ביום?
2. החולים ששוכבים במיטותם, יוצאים ידי חובה בהדלקה
שבמזדרון או
בחדר האוכל או שצריך להדליק להם שוב?

ח ראש המשפחה שמגיע מאוחר, האם הילדים יכולים להדליק לבדם
בזמן ה"לכתחילה" (כשהאבא מוכן לכך ( … או שמפאת
כבודו יש להמתין לו, אפילו אם יגיע מאוחר?

ט. ישנה מחלוקת בין האחרונים לגבי נער שבר המצווה שלו
בחנוכה, האם יוכל להוציא יד"ח את הגדולים) מה הדין או המנהג?

י. ילד שמדליק חנוכיה לעצמו – האם לחנכו למצוה שידליק
את המהודר מן המהודר, דהיינו שיוסיף כל יום נר, או שאין צורך
ללכת אלא צעד אחד - רק המהדרין. (האם לכאורה זה קשור
לבה"ל בהלכות לולב שצריך לתת לקטן אפשרות לקיים את המצווה
בהידור לגמרי?)


מהי דעת הרב לגבי מפגשי של בני נוער דתיים וחילוניים, מדובר על
נוער חיובי וטוב (של הישוב שלנו) אבל לאו דוקא "צדיקים"…
כמובן שאנחנו נקיים מפגשי הכנה והדרכה, האם כדאי לדרבן צעדים
כאלו או שלא כדאי לרוץ לזה?


תשובה: לדוא"ל המצו"ב או
לפקס 08) 9790336)

 


תודה רבה


איתיאל בר לוי

התשובה

הרב יעקב אריאל |

א. ראוי שידליק.
ב. בנרות חשמליים הניזונים מהרשת הארצית או גנרטור. אכן א"א
להדליק, אך נר בטריה, כגון פנס אפשר להדליק.
ג. אם היא מאד מעוניינת להדליק בברכה אינה לבטלה.
ד. בפנימיה.
ה. יש בכך מחלוקת בין הפוסקים אם מדליקים בשדה ולא בבית וע"כ
ידליק אבל בלא ברכה.
ו. אם לא הדליק ורואה מברך. בימינו הרגל כלה מן השוק בערך בין
7 ל-8 בערב.
ז. 1) אין לברך ביום. אך אפשר להדליק להם בלי ברכה ע"מ
לשמחם ולפרסם את הנס. 2) לכתחילה יברך כל חולה על הדלקתו
ולא ישמע מאחר. אם שומע מאחר צריך להשתתף בפרוטה.
ח. שאשתו או שכן ידליק בשליחותו בזמנו ולא ילד.אם הוא יגיע לפני
8 בערב יכולים להמתין לו.
ט. הוא יכול להוציא אחרים כי חנוכה הוא מדרבנן ויש לו חזקה דרבא
מעל גיל 13 ויום אחד..
י. ידליק כמנהגנו לפי הימים הנכנסים.
מפגשים אלו חשובים רק אם הם מתוכננים מראש היטב היטב והנוער
יודע היטב את אחריותו ויודע לחששות השונים ומלווה ע"י מדריכים
מתאימים. אבל סתם לשם פגישה והיכרות, בעיקר בחברה מעורבת, יש
בכך בעיה.

toraland whatsapp