שבת וחנוכה

שאלה

בעקבות דברי הרב במעייני הישועה.
א. האם בהדלקת נר חנוכה, המדליק גם מקבל שבת? נפ"מ
למלאה
ב. האם לפי יסוד זה לא עדיף, שהאשה תדליק קודם נרות שבת
ותתנה שהיא לא מקבלת שבת ואז ידליקו נר חנוכה שמחילים את
היום החדש?

תשובה

המדליק נר חנוכה אינו מקבל על עצמו שבת, ויכול להתפלל מנחה
של חול ולהכין לשבת. אשה עפ"י רוב מקבלת על עצמה שבת
בהדלקה וע"כ מן הראוי שתדליק לאחר הבעל.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |