שמן זית לחנוכיה

שאלה

יש דעה ששמן זית לחנוכיה צריך להיות ראוי לאכילה. מה המקור לדעה זו? ומי פוסק כך? והאם ראוי לנהוג כך?

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

אין לכך מקור ברור, אלא שיש רצון להשוות דין חנוכה לבית מקדש, ובבית מקדש רק שמן אכיל היה כשר "מן המותר בפיך". על כן מי שהדלקת נרות חנוכה שלו היא כמנהג המקדש בודאי ראוי להקפיד על שמן שיהיה ראוי לאכילה בלבד, אולם מי שלא מקפיד בכך אין זה עיקר הדין.
ידוע הראשון לציון הגר"מ אליהו זצ"ל שהיה מקפיד מאד בנושא זה.


חנוכה של אורה ותורה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/3/2013 8:32:04 AM