שמן זית למאור וזמן ההדלקה

שאלה

שלום לכב' הרב
א. האם יש עניין (הידור מצוה )להדליק נר חנוכה בשמן זית הראוי למאכל?
ב. האם עדיף לאשכנזי ,שהוריו מדליקים בצאת הכוכבים ,להדליק
כמנהג הגר"א ,ואז יוצא ידי שתי הדעות ?

 

 

תשובה

א. לא ידוע לי על מנהג כזה, וכהנים יוצאים י"ח הדלקה בשמן
שריפה (תרומה שנטמאת).
ב.היה אולי מקום להחמיר כהגר"א אם כי יש אומרים שאין להקדים
גם לזמן זה ולכן ראוי לנהוג כמנהג אבותיו אא"כ לא היה להם מנהג
ברור.

הרב יעקב אריאל |