הלכות נרות ששבת

שאלה

מה נוהגים אם נר ששבת?

 

 

תשובה

הרב יעקב אריאל |

השאלה לא מובנת. רק במוצאי יו"כ מבדילים על נר ששבת היינו
שדלק מעיו"כ.