חולה סכרת ביום הכיפורים ובתעניות ציבור

שאלה

נשאלתי ע"י חולה סכרת, שנוטל שלוש גלולות ביום ועליו גם לאכול
עימהם, כיצד עליו לנהוג ב:יום הכיפורים, תשעה באב, יתר
התעניות, תענית אסתר. אציין כי בתשעה באב הוא השלים את כל
התענית אך כמובן אינני יודע אם אין חלילה השלכות שליליות
עתידיות.
אם כבר מותרת לו אכילה ושתייה, מה עליו לאכול/לשתות? (או"ש
פי"ד מהל' מאכ"א הי"ד מתיר ריבוי הנאה כגון לחם לעומת בשר
שמן ולעומת זאת שמעתי שהגר"ש ישראלי זצ"ל אמר שהתענית
ביוה"כ אינה רק שביתה מאכילה אלא ענינה גם סיגוף ועינוי)
עוד אוסיף ואשאל את מעכ"ת שליט"א, האם עדיף שהחולה יתפלל
בבית ביחידות כדאי למנוע חשש שיצטרך להרבות בשיעורין בשתיה
וכד'? העולם אומרים בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שחולה שכבר
נמצא עכשיו בסכנה יכול לאכול שיעור שלם ביוה"כ ומה גם שהשואל
מתקשה להשלים עם הרעיון לא להגיע לביה"כ ביום הקדוש.
אודה לרב שליט"א על טרחתו ואשמח להעביר במהרה את התשובה
לשואל.

תשובה

יש לברר עם הרופא האם מותר לו לצום
אם אסור לו לצום מנהג העולם לאכול בשיעורים (אם הכמות מספקת ,
כי יש חולים ששתיה בשעורים לא מספיקה להם ועליהם לשתות הרבה.
גם הם יכולים לשתות בכפית אחר כפית ולא למוע מהכוס בבת אחת)

איני יודע מדוע צריך להתפלל ביחידות. אם יש מקום בבית הכנסת או
בקרבת מקום שבו יכול להפסיק מתפילתו ולאכול ולשתות בשיעורים אין
שום מניעה שיתפלל ויאכל לשיעורים. גם אם הוא רחוק מביהכנ"ס אין
צורך לאכול כל היום די בארוחת בוקר וארוחת צהריים וביתר היום הוא
יכול להתפלל.
לא ידוע לי מה שאתה מוסר בשם הגר"ש ישראלי שיש מצות סיגוף. אך
כתוב בפוסקים שגם מי שאוכל ביום צום שלא יעדן את עצמו כדי
להשתתף בצער הציבור

 

הרב יעקב אריאל |