חיתוך שרשרת של כיסאות ביום הכיפורים

השאלה: שלום לכבוד הרבנים ביום כיפור האחרון היו כסאות פלסטיק קשורים בשרשרת עם מנעול , איש התחזוקה נתבקש להביא מסור ולחתוך את השרשרת מכיוון שלא היה מפתח למנעול האם מותר לחתוך בשביל שאנשים יוכלו לשבת על הכסאות ?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | א' שבט תשפ"ג 12:33

ב"ה

שלום רב וכל טוב 

בתשובה לשאלתך, אודות חיתוך שרשרת 

מרן השולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד סעי' ז, פסק לגבי מכסה של כלי שהיה קשור בחבל שמותר יכול לפתוח אותו באחד האופנים הבאים, וכך הוא כותב:
"חותמות שבכלים, כגון: שידה, תיבה ומגדל (ארון) שהכיסוי שלהם קשור בהם בחבל, יכול להתירו או לחתכו בסכין או להתיר קליעתו" כלומר או להתיר את הקשר או לחתוך את החבל או לפרום אותו.

בפשטות הוא הדין במקרה שלנו, שמותר לחתוך את השרשת מהברזל. כי אין הבדל הלכתי בין חבל שעשוי מסיבים לחבל שעשוי מברזל.

אמנם המסור הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אך מותר לטלטל אותו לשימוש המותר בכגון דא.

כמובן, שזה מצב לא רצוי מלכתחילה, כי צריך לתכנן את הדברים שלא יצטרכו להגיע למצב כזה.

אך בפשטות את המנעול עצמו היה אסור לשבור, כלשון השו"ע בהמשך דבריו שם:

"אבל פותחת של עץ ושל מתכת, אסור להפקיע ולשבר דבכלים נמי שייך בנין גמור וסתירה גמורה". 

בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  

toraland whatsapp