עלות לקבר

שאלה

שלום רב,
בטרם יום הכיפורים, נהוג לעלות לקברי יקירנו.

הייתי מעוניין לדעת מהו המקור ההלכתי לנוהג זה?

תודה רבה!

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´

הוזכר ברמ"א סי´ תרו שנהגו לילך בערב ר"ה ויוה"כ לקברות קרובים וצדיקים. הוזכר קודם במהרי"ל וכל בו, שזהו המנהג.

גמר חתימה טובה

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 3:23:20 AM