צום לסובל מאבנים בכליות

שאלה

אני סובל מאבנים בכליות.
בשבוע האחרון היו לי כאבים רבים
ובראש השנה היה לי התקף חריף.
אם אני לא אשתה ביוה"כ אני עלול לקבל התקף
מה עלי לעשות ?
מצד אחד אני עלול להתייסר ביסורים קשים מאוד.
מצד שני אין כאן פיקוח נפש
שאפשר להקל על הכאבים באמצעות זריקה ?

 

תשובה

אתה מוגדר כמי שיש לו מכה פנימית שהוא בכלל חשש לפיקוח נפש
בכל זאת תיועץ ברופא ואם הוא בדעה שאתה מחוייב לשתות, תשתה
בשיעורים (פחות מארבעים סמ"ק כל תשע דקות).
אם לדעת הרופא כמות נוזלים זו לא מספיקה תשתה את כל הכמות
הנחוצה באמצעות כפית, לא ישירות מן הכוס
רפואה שלמה וגמר חתימה טובה.

 

הרב יעקב אריאל |