קול נדרי ביחיד

שאלה

אני אח בבי"ח וצריך לעבוד בערב יום כיפורים הקרוב מ-3 אחה"צ עד 11 בלילה. שאלותיי:
1) האם אפשר לומר כל נדרי ביחיד?

2) אם לא - האם מותר למנות שליח שיאמר במקומי או פתרון אחר.

3) אם אפשר לומר ביחיד. מכיון שלא ברור שאוכל להתפנות מעבודתי לומר כל נדרי, ואם כן, אז לא בטוח שאתפנה דוקא בשעה שאומרים בבית כנסת.האם מותר לומר כל נדרי מפלג המנחה או אף לפני או לחילופין בלילה - אפילו מאוחר?

תשובה

1) אפשר לומר אבל אין לו כל משמעות ביחיד.
2) כל נדרי הוא דברי הציבור ולא היחיד ולכן אין צריך שליח והינך
משתתף בתפילה אף אם אינך נמצא בבית הכנסת.
3) אין צריך לומר לבד.

הרב יעקב אריאל |