תיק של טלית

שאלה

ביום כיפור בכורעים ומשתחוים לא היה לי דבר אחר אז השתמשתי תיק של הטלית שלי ועליו עשיתי השתחואה, האם עשיתי נכון?

 

תשובה

כאשר משתחוים על רצפה צריך לשים חציצה בין הפנים לבין הרצפה משום אבן משכית, הבד או נייר שמניחים הוא לשם חציצה ואינו משמש חלק מההשתחויה. תיק של טלית הוא תשמיש מצוה ובעקרון תשמישי מצוה נזרקים אבל כתוב שלא לעשות בהם תשמיש ביזוי אך בנ"ד השימוש בתיק הוא לצורך מצוה ולכן בדלית בררה מותר

הרב יעקב אריאל |