תפילת ימים נוראים

שאלה

לרבנים שלום:
אני חזן בקהילת ניו-אורלינס בארצות הברית כבר שנה שניהתבוגר ישיבת הסדר לשעבר.
לפני כמספר שבועות בית הכנסת חתם על חוזה עם רב חדש.
לאחרונה ישבנו הרב ואני לשיחה לגבי התפילות ונודע לי בשיחה עימו שהוא מעוניין לחתוך חלקים שלמים בתפילה מחמת ע"מ שנסיים מוקדם יותר.
יש לציין שלא מדובר בקטעי סליחות בלבד אלא גם בחלקים מחזרת הש"ץ.
אשמח אם תוכלו לידע אותי מהי דעת תורה כי איני סומך על דעתו ושיפוטו של הרב המקומי אחרי היכרות קצרה איתו וידע מקדים על הישיבה בה הוסמך.(ישיבת חובבי תורה ניו-יורק)


ישר כוחכם.

עופר

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד´


אין להוריד שום קטע מחזרת הש"ץ, ואפילו בסליחות אין לקצר אלא א"כ יש מנהג כזה, אבל ברור שבחזרת הש"ץ ופיוטים שנאמרו מדורי דורות אין לשנות, וכידוע שהמהרי"ל אפילו לא התיר לשנות ניגוני תפילות ק"ו שלא התירו לשנות בתפילות עצמם. ואין לנו אלא מה שקבלנו מאבותינו, על פי מנהגי הקהילות השונים. וכבר כתב כן הטור (סי´ תקצא) הובא בשו"ע סעי´ ז. וברמ"א סי´ תריט סעי´ א.
על כן אין לשנות בפיוטים ובודאי שאין לשנות בחזרת הש"ץ, והמשנה בחזרת הש"ץ יתכן שתפילתו לא עולה כלל.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/21/2013 3:42:28 AM