תשובה על חטאים שבין אדם לחברו

שאלה

כבוד הרב
שלום וברכה,
ידוע שמצוות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו.
שאלתי היא: איך אני יכולה לעשות תשובה על החטאים הרבים
שעשיתי בעבירות של בין אדם לחברו?איני זוכרת את כל החטאים
שעשיתי וכן את כל האנשים שפגעתי ויום הכיפורים לא מכפר עד
שאני ירצה את חברי.
בברכה,

 

 

 

תשובה

לא ניתנה תורה למלאכי השרת. עשי מה שביכולך ואת היתר תכללי
בתפילה זכה, מתוך הנחה שגם מי שנפגע ממך יאמר את אותה תפילה

הרב יעקב אריאל |