קריאה בתורה ביום העצמאות

שאלה

לכבוד הרב אריאל שליט"א,

הרב כתב: "ציבור שרוצה לקרוא בתורה ביום העצמאות ללא ברכה
הרשות בידו". מכיון שהרב לא סייג דבריו, אני מבין שמותר
לקרוא בתורה בלי ברכות אפילו באמצע התפילה, במקום שבד"כ
נוהגים לקרוא בתורה בב' וה'. שאלתי היא: גם אם אין כאן איסור
ברכה לבטלה, מדוע אין זה נכלל במה שאסרו חכמים להוסיף על
הקרואים בב' וה'?

תודה רבה,

תשובה

אף שיש לנו סדר קבוע לתפילה, אין הסדר לאחר חזרת הש"ץ -
מעכב. וע"כ קריאת התורה הוכנסה לאחר חזרת הש"ץ. ויש מקומות
שמפסיקים באמצע התפילה לשעת לימוד ואח"כ ממשיכים. והוכנסו אף
מי שברך למיניהם ואזכרת נשמות ותפילה לשלום המדינה והפטרה וכד',
בקיצור זה שקוראים בעיתוי מסויים בתפילה אינו מחייב שזוהי קריאת
התורה אותה סדרו לנו חז"ל. אם מוציאים ספר נוסף בשני וחמישי או
שקוראים לעולה נוסף יש בכך שינוי, וע"כ אין לקרוא לעולה נוסף
בכל מקרה, ועדיף, בעיקר ביום שיש בו קה"ת, להוסיף את הקריאה
(ללא ברכות) ליום העצמאות וכד' לאחר סיום התפילה הרגילה.בספרי
הבאתי דוגמאות לכך מהנוהגים לקרוא את פרשת הנשיאים מתוך ספר
תורה וכן את וידי מעשר וכמו"כ יש נהוגיםקראו בספר תורה בחגיגת
הכנסתו ועד.

הרב יעקב אריאל |