חגיגת יום ירושלים

שאלה

למה בכלל חוגגים את היום שבו ירושלים שוחררה? הרי גם מתי שאמרו הר בית בידינו בפועל זה לא קרה ושחררנו את הכותל משלטון זר אבל לא את הר הבית בנוסף גם מבחינת הערבים אסור להתפלל וללכת בהר הבית,הם שולטים על מקום ששייך לנו אז על מה השמחה הגדולה?

תשובה

חוגגים כיון שחלקים גדולים מארץ ישראל והכותל חזרו לידינו ועל נס המלחמה שבששה ימים נצחנו נצחון מוחץ בעה"י עמים רבים והר הבית בכ"ז לא לגמרי בידים זרות כבעבר

הרב יעקב אריאל |