יום ירושלים שחל ביום א

שאלה

1) מתי מתפללים השנה את תפילות יום ירושלים שהוא חל ביום א השנה?

2) האם הוא נדחה ביום או שמקדימים אותו ליום חמישי?

3) האם השנה מותר להתגלח ביום ששי של אותה שבת שיום ירושלים חל במוצאי שבת?

תשובה

1) במוצאי שבת וביום א
2) בזמנו.
3) צריך לפנות לרבנות הראשית

הרב יעקב אריאל |