השתתפות ב"חינה" של בתו - כשהוא בשנת אבל על אביו ז"ל

השאלה: האם לאבל בשנה של אביו מותר לחגוג אירוע כגון חינה של ביתו בביתו?

התשובה

הרב אהוד אחיטוב | כ' אייר תשפ"א 16:59

ב"ה

מי שנמצא בשנת אבל (תוך י"ב חודש) על אחד מהוריו, רשאי להשתתף באירוע משפחתי הנעשה בביתו, אך בתנאי שאין שם ניגונים וכדו', ואין להשוות זאת לחתונה שהקלו לו להשתתף משם שמחת חתן וכלה.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב 

toraland whatsapp