יום הזכרון לשואה בניסן

השאלה:

שמתי לב שבלוחות של מרכז הרב אין את יום הזכרון לשואה, למה
הרבנים התנגדו? הרי מימלא זה לא יותר גרוע מכל דיני האבלות
שנוהגים. נישואין, תספורת, מוסיקה?

תודה.

התשובה

הרב יעקב אריאל |

איני יודע מדוע הוא לא נזכר, ויש לשער שיום זה לא נקבע ע"י סמכות
הלכתית. אדרבה, עוד לפני שנקבע יום השואה והגבורה ע"י הכנסת
כבר קבעה הרה"ר את עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי,
אך אין התנגדות לנהוג יחד עם הציבור ביום השואה כפי שהחוק דורש

toraland whatsapp