אשכנזי בסליחות של ספרדים

השאלה:

1)השנה מתי הספרדים ובני עדות המזרח מתחילים לומר סליחות והאם אפשר לשאול את כבוד הרב שאלות לגבי מנהגים של הספרדים ועדות המזרח?

2)למה אני לא יכול לומר מהשבוע שחל בו ר"ה את הסליחות של הספרדים ועדות המזרח? אני אשכנזי

התשובה

הרב יעקב אריאל |

1) ספרדים מתחילים בבוקר של ב' אלול (יום חמישי) לומר סליחות.
2) אין שום פגם אם תתפלל ביכנ"ס ספרדי (מדוע שלא תתחיל לומר סליחות עם בני ספרד בתחילת אלול?) אולם אם אתה מתפלל בביכנ"ס אשכנזי אל תפרוש מן הציבור

toraland whatsapp