ברכת האילנות לאחר ניסן

השאלה:

שלום רב
לצערי לא בירכתי ברכת האילנות בחודש ניסן. האם יש איזושהי דרך שאוכל לברכה עכשיו?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

נחלקו בכך הפוסקים. בני אשכנז יברכו גם באייר, אולם אצל הספרדים יברכו בלא שם ומלכות. אבל צריך שהעץ יהיה כעת בפריחה (יתכנו הדרים בצפון השרון).

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון