הזכרת מעין המאורע בברכת על המחיה

השאלה:

שלום, האם צריך להזכיר מעין המאורע בברכת מעין שלוש בחוה"מ? גם לפי הפוסקים האשכנזים?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | י"ב חשון תשע"ט 10:04

צריך להזכיר. עי' משנה ברורה על שולחן ערוך או"ח סי' רח סי"ב ס"ק נח, ופסקי תשובות בסימן זה סימן יח.  

toraland whatsapp