הזכרת מעין המאורע בברכת על המחיה

שאלה

שלום, האם צריך להזכיר מעין המאורע בברכת מעין שלוש בחוה"מ? גם לפי הפוסקים האשכנזים?

תשובה

צריך להזכיר. עי' משנה ברורה על שולחן ערוך או"ח סי' רח סי"ב ס"ק נח, ופסקי תשובות בסימן זה סימן יח.  

הרב יעקב אפשטיין | י"ב חשון תשע"ט 10:04