הכנת טוסט עם גבינה בשבת

השאלה: בשולחן ערוך נפסק שבדבר יבש אין בישול אחר בישול. יוצא אם כן שמותר לחמם פרוסת חלה על הפלטה. גם גבינה צהובה עברה בישול בייצור. שאלה: האם מותר להניח פרוסת לחם על הפלטה ועליה פרוסת גבינה כדי לקבל טוסט עם גבינה? היות וזו שאלה מעשית-קונקרטית אודה לכם אם תציינו מקורות.

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | ט' טבת תש"פ 14:48

יש בהצעה שלך שתי בעיות הצנמת לחם בשבת הגר"ע יוסף מתיר (יחוה דעת ח,ג סי' כב) ושש"כ אוסר (פ"א סעיף סב).

לגבי המסת גבינה צהובה איני יודע איך היא נעשית. לגבי חמאה שש"כ אוסר (פ"א הערה קעג) ומביא בהערה שהגר"מ פינשטיין התיר.

בנוסף בהנחה ישירות על גבי פלטה יש משום מחזי כמבשל.