המשך-מקלחת ביום טוב למצטער

שאלה

מחילה על המשך השאלה:הרב תושב קרית ארבע הנעימה והמאווררת.יש בארץ יהודים שחיים בבאר שבע ובתל אביב וכו’,ונדיר שלא ירחצו יום-יום.וחגי ישראל כולם בקיץ או בסתיו ובאביב?
וכמו כן:מי שמצטער ללא מקלחת,יכול להקל כדין איסטניס?

תשובה

בס"ד
שלום וברכת ד'

אפשר לרחוץ ביו"ט במים שחוממו בהיתר את כל גופו, אם ירחץ אבר אבר. כמו כן. אפשר לרחוץ כל גופו בקר. אמנם מצטער יכולים לפטור (עיין באו"ה סי' שכו ד"ה במים) אבל נראה שמצטער שהתירו לו היינו באופן מיוחד אבל סתם אי נעימות קשה להחשיבה כמצטער, בייחוד לדעת הרמ"א שמשווה בין שבת ויו"ט. ולשיטתו איסור רחיצה ביו"ט איננה גזרה אלא איסור עצמי.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון

הרב יהודה הלוי עמיחי |