הפסקת לימוד תורה ביום הולדת "אותו האיש"

שאלה

שלום לרב!
ביום הולדתו של"אותו האיש" שמעתי שנהוג לא ללמוד תורה כפי
שמגיד השיעור הקבוע מסר לציבור ולכן לא העביר את השיעור בין
מנחה לערבית,נמסר לי כי מנהג זה הוא מנהג עתיק יומין.
שאלתי היא האם מנהג זה הוא נכון?

אודה על תשובתך!

תשובה

ישנו מנהג של חסידים שלא ללמוד בליל 'ניטל' מקורו הוא עפ"י הסוד
ורוב ישראל לא נהגו בו ולמדו תורה אף בלילה זה.

 

 

הרב יעקב אריאל |