טלטול הפמוטים בשבת

שאלה

האם מותר להזיז את הפמוטים הדולקים בשבת לצורך מקומו אם שם סידור מערב שבת ?

תשובה

אם שם דבר הנצרך לו בשבת כגון כיכר לחם על המגש עליו הנרות, והניח בערב שבת, מותר לטלטל את המגש עם הפמוטים שעליו, לאחר שכבו הנרות, עיין שש"כ פ"כ סע' סג.

הרב יעקב אפשטיין | כ"א אב תשע"ט 7:07