טעמי מצוות חקלאיות-רלוונטיות?

השאלה:

איך יש להבין כיום את טעמי המצוות החקלאיות שבתורה, כשהיום הם כלל לא מדברים אלינו במובנם הפשוט (כזמני הרגלים, 4 המינים, העומר וכו’)?

התשובה

הרב יהודה הלוי עמיחי |

בס"ד
שלום וברכת ד'

המציאות איננה קובעת, היחס האמיתי הרוחני הוא הקובע. כמו כן, אין אנו חוגגים על פי הטעמים אלא על פי צווי התורה וכשהתורה אמרה ארבעת המינים, העיקר לקחת את ארבעת המינים ולשמוח בהם לפני ה'. הטעמים השונים יכולים להוסיף בהבנה אבל לא בקיום.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון