כרטיס לגן חיות בשבת

השאלה:

אני טס לאומן להיות שם בשבת, יש שם אתר תיירות נחמד 'גן סופיה', ורציתי לטייל שם בשבת, תכננתי לקנות כרטיסים בערב שבת ולהכנס לשם בשבת. העניין הוא שאין שם ערוב, האם מותר לטלטל את הכרטיסים בשבת?

התשובה

הרב יעקב אפשטיין | כ"ו אלול תשע"ח 9:55

כתב בילקוט יוסף (שבת ב סימן שו סעיפים ז-יג - דיני מקח וממכר בשבת):
כא. מותר לשלם קודם השבת דמי כניסה לגן החיות מערב - שבת, ולהכנס לגן בשבת על - ידי כרטיס המאפשר לו ליכנס לגן בשבת. ובלבד שלא יהיה כתוב שם סך הדמים. וכן יבקש מהשומר שלא יקרע את הפתק. ובמקום שאין עירוב יש להזהר שלא להוציא פתקים אלה לרשות הרבים. 

toraland whatsapp