סליחות

שאלה

האם אדם ספרדי שהתפלל כל חייו בנוסח אשכנז חייב לומר סליחות
יחד עם הספרדים או שיש להקל?

תשובה

לא ברור משאלתך האם הוא נוהג מנהגי ספרד או לא. מתוך הנחה
שהוא נוהג בעקרון כמנהגי ספרד, הספרדים נוהגים לומר סליחות כל
חודש אלול. אם הוא ספרדי עליו לנהוג בעניין זה כספרדים. באשר
לסליחות עצמן אין שום מניעה שספרדי יאמר סליחות אשכנזיות וכן
להפך העיקר הוא כוונת הלב.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |