סליחות

השאלה:

האם אדם ספרדי שהתפלל כל חייו בנוסח אשכנז חייב לומר סליחות
יחד עם הספרדים או שיש להקל?

התשובה

הרב יעקב אריאל |

לא ברור משאלתך האם הוא נוהג מנהגי ספרד או לא. מתוך הנחה
שהוא נוהג בעקרון כמנהגי ספרד, הספרדים נוהגים לומר סליחות כל
חודש אלול. אם הוא ספרדי עליו לנהוג בעניין זה כספרדים. באשר
לסליחות עצמן אין שום מניעה שספרדי יאמר סליחות אשכנזיות וכן
להפך העיקר הוא כוונת הלב.

 

 

 

toraland whatsapp