שטיפת בית בשבת

שאלה

האם יש בעיה בשטיפת הבית בשבת?

תשובה

בשטיפת הבית בשבת יש שתי בעיות האחת שחכמים אסרו על טאטוא אף ברצפה, וכן בעית סחיטה בסמרטוט רצפה. בשעת הדחק כגון שנשפך משהוא מלוכלך על הרצפה מותר לשפוך במקום הלכלוך מים ולגרוף עם מגב.

הרב יעקב אפשטיין | ט"ו אייר תשע"ז 21:31