שעון חכם בשבת

שאלה

שלום רב, יש לי שעון ספורט של חברת גרמין (235). השעון מבצע ניתור של הדופק השינה והצעדים, וכן מתפקד כשעון חכם, בנוסף לפונקציית השעון שלו. ישנה אפשרות לכבות את המעקב אחר הפעיליות הגופניות, ולכבות את ההתראות שמגיעות מהטלפון, לנעול את המקשים ככה שלא יהיה אפשר לשנות את הגדרות אפילו מתוך שינה, ככה שהשעון יתפקד כשעון רגיל. שאלותי הם: 1. האם מותר לענוד את השעון בשבת, כשפעולות הניטור הגופני עובדים? 2. במידה ולא, האם מותר לענוד אותו לאחר כיבוי כל פעיליות הניטור בשבת? תודה רבה, עומרי.

תשובה

איני מכיר שעונים מסוג זה ולכן אענה כללית. 

כל מכשיר חשמלי שיש חשש שאדם ישנה את אחד המדדים בו בשבת אסור לאדם להשתמש בו. לדוגמא אם אתה מוריד במחשב הביתי שלך תוכנה עוד קודם שבת, ובשבת המחשב ימשיך ויוריד. אם יש חשש שתיגש למחשב ותבדוק את ההורדה וכד' - אסור! אם המחשב מסולק מעיניך וממחשבתך בשבת מותר. כך גם לגבי הדברים הנמדדים ע"י השעון החשמלי, אם יש חשש שתשלח ידך ותשנה או תפעיל (וכן אם ההפעלה ע"י קול) הדבר אסור בשבת. במידה וכל המדידות סגורות והוא רק מורה לך מה השעה ללא כל לחיצה וכד' הדבר מותר להסתובב אתו על ידך בשבת, ובלבד שלא תפעיל בו שום פונקציה.     

הרב יעקב אפשטיין | כ"ט תשרי תשע"ז 9:40