תחנון

שאלה

כיצד הרב פוסק האם לומר תחנון במנחה שלפני :
1) פסח שני.
2) ל"ג בעומר.
3) יום העמצאות.

האם יש הבדל בין המקרים לעיל ואם כן מדוע?

 

 

 

תשובה

המג"א (סי' תרד ס"ק א) כתב שבכל יום שמחזיקים אף את הלילה
ליו"ט אין נפילת אפים במנחה שלפניו. וע"כ במנחה בערב יום
העצמאות אין נופלים על פניהם. לגבי ל"ג בעומר כתב הרמ"א (קלא,
ו) שאין נופלים במנחה שלפניו. לגבי פסח שני בני אשכנז נוהגים לומר
במנחה שלפניו ובני ספרד אינם נוהגים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |